שפה חלופית טקסט לזמינה
תוכן עניינים שמירת טקסט קיים נגד LCID הנוכחי הוסף רכיב SolutionXML עבור AlternateTexts הוספת תא מוגדר על-ידי המשתמש