בדוק את הצורה עבור שפה חלופיות
תוכן עניינים לא לא לא כן כן כן כן כן כן לא לא לא האם היא צורה גרפיקת נתונים? לא לא לא האם היא צורה מדריך? לא לא לא שפה חלופית טקסט לזמינה כן כן כן בטל שפה חלופיות לא לא לא לקבל משנה הראשון כן כן כן האם הטקסט מכיל את השדות שהוספת? כן כן כן הוא הטקסט לערוך היעד? האם היא צורה בקבוצה? בדוק את סוג הצורה