שינוי שפת המסמך
תוכן עניינים כן כן כן לא לא לא הפעל את המסמך עבור multi-languages לא לא לא לשנות את הגדרת השפה של מסמך כן כן כן לעבד את כל צורות הטקסט במסמך בחר להפוך טקסט multi-language? לא לא לא בקשה להפעלת טקסט רב-Langugae כן כן כן המסמך זמין עבור multi-languages? היא שפה אחרים שונים בשפה הנוכחית? לחץ על הלחצן 'שמור' בחר מתוך הרשימה הנפתחת 'אחר שפה' הדו-שיח 'שינוי שפת' נוכח לחץ על פריט תפריט 'שנה שפה'